Search Al Quran Here / Cari Al Quran di sini

http://www.quranexplorer.com/quran/

Search This Blog

AlQuran

AlQuran
Tafsir Per Kata

Friday, May 15, 2015

Hadis Nabi: Berkaitan Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt


Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt

Hadis Nabi:

 Nabi s.a.w.bersabda, “Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang terbaik perlakuaannya terhadap ahlulbaiytku, setelah aku kembali kehazirat Allah.” (Hadis Sahih dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Ya’la, Abu Nu’aim dan Addailamiy)

1. Khalifah Ali (imam pertama mereka)Radhiyallahu ‘anhu berkata:
وسيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق ، وخير الناس في حالا النمط الاوسط، فالزموه والزموا السواد الاعظم فإن يد الله على الجماعة.
Akan binasa tentang aku dua kelompok: (pertama) kelompok yang mencintai secara berlebihan (Syiah Ekstreme) sehingga kecintaannya membawa kepada yang tidak benar, dan kelompok yang membenci, yang kebenciannya membawa kepada yang tidak benar. Sebaik-baik manusia adalah yang moderat (tengah/adil) maka ikutilah ia, ikutilah kelompok terbesar (maksudnya waktu itu yaitu para sahabat dan tabi’in) karena tangan Allah ada di atas jama’ah.” (Nahjul Balaghah, 2/8)


 
Hadis-hadis NAbi  Berkaitan Ahlulbait :
1.Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Penduduk Yaman datang, mereka lebih lembut hatinya. Iman ada pada orang Yaman. Fekah juga ada pada orang Yaman. Kemudian hikmat juga ada pada orang Yaman
2.Hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amru r.a katanya: Nabi s.a.w memberi isyarat dengan tangan ke arah Yaman, seraya bersabda: Ingatlah, sesungguhnya iman ada di sana sedangkan kekerasan dan kekasaran hati ada pada orang-orang yang bersuara keras berhampiran pangkal ekor unta ketika muncul sepasang tanduk syaitan, iaitu pada Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar
3. Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang dilambatkan oleh amalannya, tidaklah dia dipercepatkan oleh nasab keturunannya.”
 4. Dari Abdul Muthalib ibnu Rab’ah ibnul Khariif, katanya Rasulullah SAW telah bersabda : ” Sesungguhnya sedeqah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad mahupun bagi keluarga Muhammad .” (HR Muslim)
5. At-Thabarani dan lain-lain mengketengahkan sebuah Hadeeth yang bermaksud; “Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri; sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahli-baitku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri .”
6. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tarmizi dari `Ali RA bahawa Rasulullah SAW bersabda :”Barangsiapa mencintai kedua orang ini, yakni Hassan,Hussein dan ayah serta ibunya, maka ia bersama aku dalam darjatku di Hari Kiamat
 7. Ibnu `Abbas RA berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda : “Cintailah Allah atas kenikmatan yang diberikanNya kepadamu sekelian dan cintailah aku dengan mencintai Allah dan cintailah ahlul-baitku kerana mencintaiku”
 8. Ad- Dailami meriwayatkan sebuah Hadeeth dari `Ali RA yang menyebut sabda Rasulullah SAW: “Di antara kalian yang paling mantap berjalan di atas sirath ialah yang paling besar kecintaannya kepada ahlul-baitku dan para sahabatku.”
 9. Diriwayatkan oleh At-Thabarani, bahawa Jabir RA mendengar `Umar ibnu Khattab RA berkata kepada orang ramai ketika mengahwini Ummu Kalthum binti `Ali bin Abu Thalib : “Tidakkah kalian mengucapkan selamat untukku? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ` Semua sabab (kerabat) dan nasab (salasilah keturunan) akan terputus pada hari kiamat kelak kecuali kerabat dan nasabku’.
10. Hadeeth Thaqalain riwayat Zaid bin Al-Arqam RA menyebut : “Kutinggalkan di tengah kalian dua bekal. (Yang pertama): Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang. Hendaklah kalian ambil dan berpegang teguh padanya.dan (kedua) :Ahli Baitku. Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku! Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku!”
11.Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam Hadeeth lain: “Apabila bintang-bintang lenyap, lenyaplah penghuni langit; dan apabila ahli-baitku lenyap, lenyap pula penghuni bumi.”
12.Sebuah Hadeeth riwayat Al Hakim dan disahihkan oleh Bukhari & Muslim menyebut : “Bintang-bintang merupakan (sarana) keselamatan bagi penghuni bumi (yang sedang belayar) dari bahaya tenggelam/karam sedangkaan ahlul-baitku sarana keselamatan bagi umatku dari perselisihan (dalam agama). Bila ada satu kabilah Arab yang membelakangi ahlul-baitku, mereka akan berselisih kemudian menjadi kelompok Iblis.”
13. Hadeeth Rasulullah SAW dari Abu Dzar menyatakan :” Ahlul- baitku di tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia selamat dan siapa yang ketinggalan ia binasa.” 14. Abu Dzar Al- Ghiffari RA menuturkan bahawa ia mendengar sabdaan Rasulullah SAW :”"Jadikanlah ahlul-baitku bagi kalian sebagai kepala bagi jasad dan sebagai dua belah mata bagi kepala.”
15. Hadeeth riwayat Imam At-Tarmidzi, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : “Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku.
16. Dari Tufail dari `Ali RA Nabi SAW bersabda : ” Jika dunia ini hanya tinggal sehari sahaja nescaya Allah akan bangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman.”
17. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menegaskan:”Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluargaku setelah aku tiada”
18. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah Hadeeth :” Empat golongan yang akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat: Orang yang menghormati keturunanku, orang yang memenuhi keperluan mereka, orang yang berusaha membantu urusan mereka pada saat diperlukan, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidahnya.”
19. At-Thabarani pula mengketengahkan Hadeeth dari Abdullah ibnu `Umar RA yang mengatakan: “Allah SWT menetapkan tiga `hurumat’ (hal-hal yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar). Barangsiapa menjaga baik-baik tiga `hurumat’ itu, Allah akan menjaga urusan agamanya dan keduniaannya. Dan barangsiapa tidak mengendahkannya, Allah tidak akan mengendahkan sesuatu baginya. Para sahabat bertanya: Apa tiga hurumat itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Hurumatul Islam, hurumatku dan hurumat kerabatku.”
20. Dari Abu Said Al-Khudri RA, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW :”Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaanNya, sesungguhnya seseorang tidak membenci kami, ahlulbait melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka.” (HR Al-Hakim) .
21. At-Thabarani juga meriwayatkan Hadeeth dari Jabir ibnu Abdullah RA yang menceritakan beliau sendiri dengar dari Rasulullah SAW dalam suatu khutbah antara lain menyebut: ” Hai manusia, barangsiapa membenci kami, ahlul-bait, pada Hari Kiamat Allah akan menggiringnya sebagai orang Yahudi.” Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam sebuah Hadeeth Marfu’, bahawasanya Rasulullah SWT telah menegaskan: “Siapa yang membenci ahlul-bait ia adalah seorang munafik.”
 22. Menurut riwayat Al Bukhari yang diterimanya dari Abi Bukrah, dia ini berkata: "Aku pernah melihat Nabi s.a.w.sedang berdiri di atas mimbar sedang Hasan duduk melihat sebentar kepada orang banyak, lalu melihat pula kepada Nabi s.a.w. sebentar. Maka bersabdalah Nabi s.a.w. yang maksudnya: "Sesungguhnya anakku ini adalah Sayid (Tuan). Dan moga-moga Allah akan mendamaikan dengan anak ini di antara dua golongan kaum Muslimin."
23. Rasulullah saw berpesan kepada manusia agar tida tersesat jalan, sabdanya : “Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah kutinggalkan pada kamu yang apabila kamu berpegang dengannya kamu tidak akan tersesat; kitab Allah dan `itrahku Ahlulbaitku.” (HSR Al-Turmudzi 2/308).
24. Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal. Mencintai Nabi kalian. Mencintai Ahli bait- ku. Membaca al-Qur’an.(Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardaweih, dan at-Thabrani dalam kitab tafsir-nya)

2 comments:

 1. Individu Muslim Sertai IS Terkeluar Ajaran Ahli Sunnah - Ulama
  PUTRAJAYA, 7 Mei (Bernama) -- Individu Muslim yang menyertai kumpulan militan IS dianggap terkeluar daripada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah, kata Setiausaha Agung Persatuan Ahli Sunnah Wal Jamaah India, Syeikh Abu Bakar Ahmad Al Malibari.

  Beliau berkata tanggapan bahawa pelakuan ganas sehingga peringkat membunuh oleh orang Islam yang menyertai kumpulan itu sebagai satu jihad juga amat bertentangan dengan manhaj Wasatiyyah atau kesederhanaan yang menjadi teras utama pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

  "Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak pernah mengajar pengikutnya tentang menjadi ekstremis, melakukan keganasan, kekerasan dan membunuh.

  "Seruan jihad menurut Islam ialah bagi menegakkan agama Allah, mempertahankan diri dan tanah air bukannya untuk memerangi golongan lain atas nama jihad," katanya.

  Bercakap kepada pemberita melalui penterjemah ketika ditemui pada Muktamar Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Sedunia Malaysia 2015 di sini pada Khamis, Syeikh Abu Bakar berkata kematian mereka yang berperang bersama kumpulan militan IS juga tidak boleh dianggap sebagai mati syahid.

  Ini kerana, katanya asas perjuangan kumpulan itu telah terpesong dari ajaran dan konsep sebenar jihad menurut syarak kerana peperangan itu turut melibatkan pelakuan zalim dan ganas terhadap golongan kanak-kanak, kaum wanita dan orang tua.

  "Jihad yang paling besar ialah berjihad melawan atau mengawal nafsu daripada membuat pembunuhan serta keganasan. Malah Islam juga tidak pernah mengajak untuk berjihad kerana peperangan, sebaliknya jihad menurut syarak hanyalah untuk mempertahankan agama, diri dan negara," katanya.

  Sementara itu, Habib Abu Bakar Adni Al-Masyar, seorang ulama dari Yaman berkata cetek tentang hakikat sebenar ajaran Sunnah Wal Jamaah menyebabkan umat Islam sukar membezakan antara jihad dan pembunuhan sehingga terdorong menyertai gerakan ekstremis, khasnya IS.

  Walaupun Nabi Muhammad S.A.W dalam satu hadis mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dan tidak terdetik di dalam hatinya kecenderungan untuk berjihad di jalan Allah dianggap mati dalam keadaan jahil, beliau berkata mereka yang bersemangat untuk berjihad wajib terlebih dahulu memahami konsep jihad mengikut kehendak agama.

  Katanya pemahaman mengenai konsep jihad penting bagi mengelak seseorang daripada diperdaya dengan semangat untuk berjihad kerana biasanya perjuangan yang disertai akan melibatkan pembunuhan.

  "Apabila berlaku pembunuhan tanpa ada dasar jihad di dalamnya, ia dengan sendirinya telah terpesong dari konsep jihad yang ditetapkan Islam, apatah lagi peperangan itu membabitkan pembunuhan sesama orang Islam," katanya.

  Bertemakan 'Mengenal Hakikat Ahli Sunnah Wal Jamaah', muktamar tiga hari bermula semalam anjuran Yayasan Perdana Ummah itu disertai 25 ulama dari 15 negara.

  -- BERNAMA http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1132770

  ReplyDelete
 2. 'Ahli Sunnah Wal Jamaah' Sect Must Be Upheld - Abdullah
  PUTRAJAYA, May 8 (Bernama) -- The 'Ahli Sunnah Wal Jamaah' Sect practised by Muslims in this country must be defended and developed through correct and accurate understanding to avoid any manipulation, says former prime minister Tun Abdullah Ahmad Badawi.

  He said to ensure spiritual stability and the integrality of the Muslim community in Malaysia, the correct understanding of the methodology of the Ahli Sunnah Wal Jammmah was crucial.

  "The Muslims in Malaysia have long accepted and practiced Islam based on the 'Ahli Sunnah Wal Jammah' approach...the outcome has been positive to spiritual and social stability.

  "But in the era of the open sky and borderless world, there is still anxiety when other ideologies are featured in the Muslim community although the fact is that it is still under the 'Ahli Sunnah' umbrella," he said.

  Abdullah said this when closing the three-day World Ulama Conference of the Ahli Sunnah Wal Jamaah at the Putrajaya International Convention Centre, Friday.

  --BERNAMA

  ReplyDelete