Search Al Quran Here / Cari Al Quran di sini

http://www.quranexplorer.com/quran/

Search This Blog

AlQuran

AlQuran
Tafsir Per Kata

Friday, September 19, 2014

Kita Adalah Terbaik! Tapi Terbaikkah Kita???

Kita Adalah Terbaik! Tapi Terbaikkah Kita???

Allah dan NAbi Muhammad Sollallahu alaihi wassalam ada menyatakan dalam AlQuran dan Hadis tentang kita adalah yang terbaik! Tapi ada syarat2nya!

1.  A110
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik.
(A-li'Imraan 3:110)

2. Yang terbaik antara kamu ialah yang belajar dan mengajar AlQuran!. A033
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah (berdakwah kepada mentauhid dan mendekatkan diri kepada Yang Esa)., serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"
(Fussilat 41:33)
Sila rujuk carian AlQuran disini http://www.surah.my/

No comments:

Post a Comment